قوانین استفاده از سامانه پیامک
   
 • تمامی شمارهای مجازی ارسال پیامک و سامانه به صورت سالیانه بوده  و امکان استفاده به صورت دائمی را نخواهد داشت.
 • فروشنده حسب میزان خرید و یا تخفیف می تواند هزینه تمدید را از خریدار اخذ ننماید ولی هیچ گونه تعهدی جهت تمدید رایگان و یا تمدید سرویس به خریدار نمی دهد.
 • مشترک در زمان استفاده و یا تبلیغات شماره مجازی می بایست در نظر بگیرد در صورت عدم تمدید سرویس به هر دلیل بعد از یک سال دچار خسارت نشود و متوجه خریدار است.
 • ساعت مجاز ارسال پیامک 9 الی 22:30 می باشد.
 • تعرفه پیامک ممکن است در طول خدمات بر اساس تغییرات قیمت مصوب از طرف فروشنده تغییر کند.
 • تمامی تعرفه پیامک در سامانه پیامک قابل مشاهده می باشد.
 • قبل ارسال پیامک می بایست پیامک تست ارسال شود تا از عدم اختلال شبکه اطمینان پیدا کنید.
 • از خطوط خدماتی نمی توانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید.
 • خطوط اشتراکی در پنل دریافت پیامک نخواهد داشت.
 • رمز عبور و نام کاربری محرمانه بوده لذا جهت جلوگیری از سو استفاده نزد خودتان محرمانه نگاه دارد.
 • تمامی پیامک ها  بعد از تایید امکان ارسال را خواهد داشت. و امکان ارسال پیامک خصوصی و محرمانه از این سامانه میسر نمی باشد.
 • جهت استفاده از سامانه می بایست تصویر کارت ملی، شناسنامه و تصویر عکس احراز هویت را ارسال نمایید.
 • در هنگام ارسال تصویر عکس ارسال احراز هویت می بایست در قسمت مشخصات که بر روی کاغذ نوشته می شود به صورت دست نویس باشد.
 • شما می بایست در طول زمان استفاده از خدمات به تلفن تماس همراه و ثابت خود پاسخ گو باشید.
 • در صورت ثبت اطلاعات تماس اشتباه مانند تلفن تماس ثابت و همراه سامانه شما فعال نخواهد شد.
 • در صورت عدم استفاده از خطوط مجازی پیامک و سامانه به مدت 3 ماه  بعد از فعال سازی خط و سامانه تخلیه و امکان استفاده توسط خریدار را نخواهد داشت.
 • آدرس پستی شما می بایست به صورت دقیق و کامل با ذکر شماره پلاک و واحد ساختمانی باشد.
 •  خطوط 14 رقمی انتخابی از این بخش رایگان بوده و هزینه ای بابت فعال سازی آن دریافت نمی شود.
 •  کاربر در زمان ارسال می بایست اطلاعیه ها داخل سایت را کامل مطالعه و سپس اقدام به ارسال پیامک نماید.
 • ارسال تمامی پیامک ها می بایست بر